Harlingen, 4-13 April
Programmaboekje
Parkeren
Contact

Stichting WFD
Waaxenserwei 2
8823 SX Lollum
Kvk: 602 002 35
NL18RABO 0300021216
info@frisiandraughts.com
site: frisiandraughts.com

Wedstrijdvoorwaarden

Er wordt gespeeld volgens de bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement (SWR) van de KNDB. In aanvulling gelden de volgende bijzondere bepalingen.

Speeltempo
Het speeltempo bedraagt 80 minuten plus 1 minuut per te spelen zet (Fischer -systeem). Wanneer twee ronden op één dag worden gespeeld, heeft elke speler recht op minimaal een half uur rust tussen de ochtend- en de middagpartij.

Puntentelling
Bij remises is artikel 15.2 SWR (plus/min-remise) in dit toernooi (inclusief eventuele barrages) van toepassing.

Eindstand
Bij gelijk eindigen in wedstrijdpunten wordt de volgorde in de eindstand achtereenvolgens bepaald door:
a. Het saldo van de behaalde plus- en minremises
b. Alleen wanneer de plaatsen 1 en 3 in het geding zijn: een barrage volgens artikel 30.3 SWR om de eerste, respectievelijk de tweede en derde plaats. Bij twee gelijk geëindigde spelers bestaat de barrage uit twee partijen, bij meer dan twee gelijk geëindigde spelers uit een enkelvoudig toernooi. Het speeltempo bedraagt per speler 15 minuten plus 5 seconden per zet. Eindigt de barrage onbeslist, dan wordt er door de gelijk geëindigde spelers doorgespeeld totdat een beslissing is verkregen. In deze vervolgpartijen geldt een speeltempo van 5 minuten plus 3 seconden per zet. Een barrage om de eerste p
laats vindt direct na afloop van de laatste reguliere speelronde plaats. Een barrage om de tweede of derde plaats eveneens, maar de wedstrijdleiding kan besluiten die uit te stellen tot direct na de prijsuitreiking.
Voor de overige plaatsen:
c. Het beste onderlinge resultaat tussen de gelijk geëindigde spelers
d. De hoogste score in volgorde van de ranglijst
e. Loting

Rechten
1. De winnaar van het toernooi verwerft de titel ‘Kampioen van Nederland 2018’.
2. De drie hoogst geklasseerde spelers plaatsen zich voor de finale van het NK Algemeen 2019, de overige spelers vallen terug naar de halve finales van het NK 2019.
3. Aan elke plaats in de eindrangschikking is een geldprijs verbonden.
4. De eindstand van het toernooi is bepalend voor de vraag welke speler(s) door de KNDB kan (kunnen) worden afgevaardigd naar internationale titeltoernooien die in 2018 worden gehouden. Het EK 2018 wordt in Rusland (Sochi) gehouden,waarschijnlijk van 25 november tot en met 4 december. De verwachting is dat het weer een open toernooi zal zijn, zoals tegenwoordig gebruikelijk: iedereen kan zich inschrijven. Als(!) de organisatie de hotelkosten gaat betalen voor één speler uit ons land, zoals gebruikelijk is, zal de speler die het hoogst is geëindigd in het NK 2018 en die ook wil deelnemen aan het EK 2018, dat recht krijgen.
5. Spelers die evenveel wedstrijdpunten en hetzelfde saldo van plus/min-remises hebben behaald, delen de
geldprijzen die aan hun plaatsen in de eindstand verbonden zijn.

Meester- en grootmeesterpunten
De plaatsen 1 tot en met 3 geven recht op respectievelijk 3, 2 en 1 grootmeesterpunten. De plaatsen 1 t/m 5
geven recht op respectievelijk 5, 4, 3, 2 en 1 meesterpunten.
Bij gelijk eindigen (evenveel wedstrijdpunten) worden de (groot-) meesterpunten gedeeld. Bij het toekennen van de (groot-)meesterpunten blijven de door Alexander Baljakin en Roel Boomstra bezette plaatsen buiten beschouwing.

Slotbepaling
Bij geschillen en in gevallen waarin de reglementen en de wedstrijdbepaling niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

Wedstrijdvoorwaarden
Gemeentehuis Harlingen
Tallship Antigua