Harlingen, 4-13 April
Programmaboekje
Parkeren
Contact

Stichting WFD
Waaxenserwei 2
8823 SX Lollum
Kvk: 602 002 35
NL18RABO 0300021216
info@frisiandraughts.com
site: frisiandraughts.com

NK Dammen: Van IJzendoorn en Baliakin aan kop, Walinga leider in ONK Fries Dammen

Van IJzendoorn (rechts) ontspannen in zijn partij tegen Hoving

Harlingen, Piet Bouma, 10 april 2018
Na de zevende ronde bij het NK Dammen in Harlingen hebben Martijn van IJzendoorn en Alexander Baliakin een demarrage geplaatst, waarop Roel Boomstra voorlopig geen antwoord kon geven. Zij leiden nu met 11 uit 7. Boomstra volgt met 10 uit 7 en een plus.
Martijn van IJzendoorn won vandaag snel in de omsingeling van Nick Hoving. De bezetting door Martijn van veld 15 werd genadeloos uitgebouwd tot een dodelijk net rond de zwarte schijf op 24. Een kleine combinatie besliste het lot van Nick.

Alexander Baliakin en Wouter Wolff speelden een principiële Keller-variant. Wolff leek zeker niet minder te staan, maar moest in het middenspel wel een schijfje prijsgeven met flink wat compensatie. In het daarop volgende afspel manoeuvreerde Baliakin zodanig sterk, dat Wolff de onafwendbare dreigingen in het eindspel niet meer afdoende kon pareren.
Jos Stokkel versloeg Bas Messemaker, die een te dure dam op het bord bracht, terwijl hij een zet daarvoor een betere voortzetting voorhanden had. Stokkel accepteerde het cadeautje onbewogen en won het eindspel feilloos.
Jitse Slump en Bhiem Ramdien speelden een partij waarbij geen van beiden bijzondere kansen kregen. De remise was dan ook onontkoombaar.

De partij van de dag was ongetwijfeld het duel tussen Ron Heusdens en Wouter Sipma. Sipma ging risicovol in een kortevleugel opsluiting, die hem rond de 34e zet enige kansen bood. Daarna pakte Heusdens het initiatief en met een kleine combinatie wikkelde hij voordelig af. En hoewel het meelopende computerprogramma Kingsrow nog remisevarianten zag, bleek Sipma in de praktijk in een overmachtseindspel te belanden. Na 73 zetten gaf hij de pijp aan Maarten.
Roel Boomstra kwam ondanks optisch voordeel niet door de verdediging van Wim Kalis heen. Uiteindelijk ontstond drie-om-drie eindspel, waarbij een plus het hoogst haalbare was. Die werd na 76 zetten binnengehaald.

Open NK Fries Dammen
Marten Walinga won in de derde omloop in het Open NK Fries Dammen met een kleine combinatie van medekoploper Auke Zijlstra. Doordat Hein de Vries niet verder kwam dan kamp tegen Folkert Groenveld is Walinga nu de eenzame koploper. De Vries heeft een halfje minder, Zijlstra volgt op een punt. Kees Tijssen won van Klaas Wiersma en heeft nu de vierde plaats in handen.
Piet Sikma wist met een laatste grapje in het eindspel Herbert Tulleken te slachtofferen, terwijl David Riupassa in een openingsfinesse van Bauke Dijkstra liep ,en nu de rode lantaarn in bezit heeft. Momenteel wordt de vierde omloop op tallship Antigua gespeeld. Slot rond 21.00 uur.

Morgen vanaf 13.00 uur de achtste ronde van het NK Dammen in het stadhuis van Harlingen en de vijfde en zesde (laatste) ronde van de voorronden van het Open NK Fries Dammen vanaf 16.00 uur en 19.00 uur op tallship Antigua.

Wedstrijdvoorwaarden
Gemeentehuis Harlingen
Tallship Antigua